Русский
ТОВ НВП "ЗемляГеоІнформ"

Генеральні плани населених пунктів

Першим етапом в розробці генплану є визначення координат меж населеного пункту, як нових, так і наявних, в яких буде розроблятися генплан, після чого генеральні плани населених пунктів — міст, селищ та сел — розробляються в наступному порядку:

1. Оновлення та розробка картографічної основи

Мета оновлення картографічної основи — розробка електронних векторних топографічних карт масштабів 1:1000, 1:2000 території населеного пункту, на яких вказана вся наземна забудова та наземні й підземні інженерні комунікації — водопостачання та каналізація, газові мережі, електричні мережі, теплові мережі, зв’язок тощо.

Для розробки електронних векторних топографічних карт в якості підложки використовується результат аерофотознімання — ортофотоплани та цифрова модель рельєфу.

Ортофотоплан

На цій підложці викреслюється векторна електронна топографічна карта згідно вимог ДСТУ «Умовні знаки топографічних планів масштабів 1:500, 1:1000,1:2000, 1:5000».

Векторна карта на растровім ортофотоплані

Розташування підземних комунікацій визначається геодезистами під час виконання геодезичних вишукувань шляхом встановлення на місцевості координат розташування об’єктів мереж – колодязів, камер, опор ЛЕП, ТП та інших, а також із застосуванням приладів — трасошукачів, приладів встановлення витоків, кабелешукачів та інших приладів, а також шляхом погоджень з комунальними службами та організаціями, що їх експлуатують.

Результат розробки — електронні векторні топографічні карти, на яких вказана вся наземна та підземна забудова:

Електронна векторна топографічна карта

Ця карта інтерактивна та дозволяє вносити зміни змін та додавати для кожного умовного знаку об’єкта карти додаткові технічні характеристики — диаметр та матеріал труб, дата прокладання, координати розташування тощо:

Лист топографічного плану М 1:1000

Наявність цих електронних топографічних карт у М 1:1000 забезпечує:

2. Розробка генеральних планів населених пунктів.

Для розробки генеральних планів топографічні карти масштабу 1:1000 перетворюються у карти масштабу 1:2000, на основі яких послідовно розробляються розділи генерального плану:

 1. Збір вихідних даних для розробки генплану та розробка розділу генплану «План існуючого використання території»
 2. Розділ генплану «Історико-архітектурний опорний план» — при необхідності. Розроблются розділи генплану:
 3. Модель перспективного розвитку
 4. Схема розташування населеного пункту в системі розселення.
 5. Генеральний план. Основне креслення.
 6. Схема проектних планувальних обмежень.
 7. Схема вулично-дорожньої мережі, міського та зовнішнього транспорту.
 8. Схема інженерного обладнання території.
 9. Схема інженерної підготовки та захисту території.
 10. Пояснювальна записка.
 11. Розробка Плану зонування — Пояснювальна записка та Схема зонування
 12. Розробка розділу генплану «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони) на особливий період та в мирний час».

Розроблений генплан надається на розгляд та погодження на Архітектурно-будівельну раду Облдержадміністрації та затверджується у встановленому чинним законодавством України порядку.

Приклад генплану — розділ «Основне креслення»:
Приклад генплану - розділ 'Основне креслення'
Приклад генплану — розділ "Схема зонування":
Приклад генплану - розділ 'Схема зонування'

3. Розробка Проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населеного пункту

Затвердження меж населеного пункту згідно Законодавства України провадиться шляхом розробки та затвердження Проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населеного пункту, склад та зміст якого визначений ст. 46 Закону України «Про землеустрій».

Основними складовими частинами цього Проекту землеустрою є:


Після затвердження Проекту опис межі в електронному файлі у форматі XML розміщується в базі даних Державного земельного кадастру та на Публічній кадастровій карті.

Після затвердження межі у зазначеному порядку становиться можливим розрахунок нормативної грошової оцінки земель населеного пункту.

Приклад електронної карти нормативної грошової оцінки земель:
Приклад електронної карти нормативної грошової оцінки земель

4. Схеми планування території регіонів, районів, міських, селищних та сільських рад

Склад та зміст містобудівної документації "Схеми планування території" визначений ДБН Б.1.1-13:2012 «Склад та зміст містобудівної документації на державному та регіональному рівні».

Важливість Схеми планування полягає в плануванні території та веденні містобудівного та земельного кадастру за межами населених пунктів, що забезпечує планування розвитку інфраструктури та контроль за використанням земельних ресурсів, обчисленням нормативної грошової оцінки земель, нарахуванням земельного податку та орендної плати за землю.