Русский
ТОВ НВП "Землягеоінформ"

Геоінформаційна система керування водопостачанням

Вступ

Науково-виробниче підприємство «Інститут геоінформатики» (надалі — «Інститут») є розробником геоінформаційних систем управління міськими мережами водопостачання та каналізації «ГІС_ВОДОКАНАЛ».

Комп’ютерний програмний комплекс «ГІС_ВОДОКАНАЛ» запроваджений 24.10.2019р. на мережі водопостачання м. Дніпрорудне Василівського району Запорізької області, яка є частиною мережі водопостачання Таврійського експлуатаційного цеху водопостачання та водовідведення Комунального підприємства «Облводоканал» Запорізької обласної Ради. За фактом впровадження є акт.

Комп’ютерна програма «ГІС_ВОДОКАНАЛ» розроблена з використанням технологии OpenGIS — інструментальної картографічної оболонки QGIS, СУБД PostgreSQL/PostGIS.

Функціонування комп’ютерної програми здійснюється в обчислювальній мережі Internet/Intranet робочих місць на базі персональних ЭОМ без обмеження їх кількості. При розробці «ГІС_ВОДОКАНАЛ» була взята за основу розроблена раніше геоінформаційна система «ГІС_ВОДОКАНАЛ» Хортицкого району м. Запоріжжя (автор — директор Институту Миросенко Д.А.), який за розмірністю є середнім містом: населення 200,0 тысяч чоловік, на території району знаходятся великі підприємства: АТ «Мотор-Січ», Завод кольорових металів и та ін. За фактом розробки є акт.

Геоінформаційна система (ГІС) керування інженерними системами водопостачання міст (сел, селищ) має наступну загальну структуру:

1. Підсистема електронних топографічних карт мережі водопостачання

Підсистему складають електронні топографічні карти М 1:1000 (основний), 1:500, 1:2000, що містять міську забудову в системі умовних знаків ДСТУ «Умовні знаки для топографічних планів масштабів 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500».

Розробка таких топографічних карт докладно описана у розділі «Генеральні плани населених пунктів».

Приклад топографічної карти М 1:1000
Приклад топографічної карти М 1:1000

Міська мережа водопостачання представлена на цих планах умовними знаками наступних об'єктів мережі: колодязі, ділянки водоводів, абоненти, засувки, датчики автоматичного контролю напору і витрати води, насосні станції. Визначено необхідний і достатній склад технічних характеристик — атрибутів цих об'єктів, а саме:

Приклад введення технічних характеристик водоводу
Приклад введення технічних характеристик водоводу
Схема деталировки колодязя та його технічних характеристик
Схема деталировки колодязя і його технічних характеристик

Пошук потрібної ділянки мережі на карті міста масштабу 1:10000 (або М1:5000) здійснюється за адресою

Приклад пошуку ділянки мережі
Приклад пошуку ділянки мережі

А потім за вказаним місцем викликається топокарта більш точного масштабу — 1:1000, 1:500, 1:2000

Приклад переходу до масштабу 1:2000
Приклад переходу до масштабу 1:2000

2. Телекомунікаційна підсистема датчиків і приладів контролю напору і витрати, керування роботою насосних станцій

Телекомунікаційна система Scada (або її аналог) забезпечує:

Гнучке регулювання подачі води через НПЧ забезпечує до 20% економії енергоресурсів.

3. Підсистема математичного моделювання мережі водопостачання.

Керування мережею водопостачання проводиться на підставі розрахункових значень математичної моделі гідравлічного стану цієї мережі і порівняльного аналізу розрахункових та фактичних значень витрати, напору й пьезометров (натиск плюс позначка висоти) у контрольних точках мережі.

Гідравлічний стан мережі визначається повірочним розрахунком, під час проведення якого проводиться визначення потокорозподілу в мережі, подачі й напору джерел за відомих діаметрах труб та відборах води у вузлових точках. Під час перевірного розрахунку відомими величинами є: діаметри й довжини всіх ділянок мережі, їх гідравлічні опори, фіксовані вузлові відбори води, напірно-витратні характеристики всіх джерел, геодезичні позначки всіх вузлових точок. В результаті повірочного розрахунку мають бути визначені: витрати й втрати напору на всіх ділянках мережі, подачі джерел, п'єзометричні напори у всіх вузлах системи.

Для побудови математичної моделі використовуються:

Математична модель мережі водопостачання разом із розрахунковими значеннями повірочного розрахунку наведена на малюнку:

Математична модель мережі водопостачання
Математична модель мережі водопостачання

Водночас із повірочним розрахунком для всіх абонентів видається рівень подачі води при заданих напорі й витраті насосної станції:

Контроль подачі
Контроль подачі

Для підвищення точності повірочного розрахунку його проведення здійснюється з урахуванням: часу дня, дня тижня, наявності вихідних, місяцу, року; значень вихідного напору і витрат насосної станції; показників датчиків автоматичного контролю напору / витрат у контрольних точках мережі

Початок проведення гідравлічного розрахунку
Початок проведення гідравлічного розрахунку

В результаті проведення розрахунку виявляються гідравлічні порушення — недостатня / надлишкова подача води, знижена / підвищена швидкість та ін.

Порушення водопостачання
Порушення водопостачання

На ділянці мережі — негативна витрата: Q-1,2861 л/с, причина якої — недостатньо відкрита на вузлі розгалуження засувка Z_D250в100откр60, а саме — відкрита на 60%. При збільшенні числа витків буде усунутf негативна витрата.

Аналіз стану засувок
Аналіз стану засувок

Перебудова мережі в енергозберігаючу структуру проводиться шляхом пошуку та усунення гідравлічних порушень, а також визначення відсотка відкриття / закриття засувок з метою економної (необхідної і достатньої) подачі води.

Математична модель дозволяє прогнозувати подачу води за різних вихідних даних. Зокрема, для завчасного попередження абонентів про зниження подачі води насосною станцією

Математична модель при зниженому напорі
Математична модель при зниженому напорі

А саме, завдані такі знижені натиск і витрата насосної станції:

В результаті розрахунку математичною моделлю по кожному абоненту розраховане зниження подачі води, вказане у графі «Різниця» на малюнку:

Подача води при зниженому напорі
Подача води при зниженому напорі

Висновки

Геоінформаційна система керування інженерними мережами водопостачання за спільнії роботи підсистем електронного картографування, телекомунікаційної підсистеми та підсистеми математичного моделювання вирішує завдання:

Економічний ефект від впровадження ГІС керування інженерними мережами водопостачання — економія енергоресурсів від 20% й більше.